op zoek naar wijsheid

Roderik Schuwer Filosofisch Practicus

Wat zouden we zijn zonder de taal?

 Kun je je dat voorstellen? Waarschijnlijk niet. Ik ook niet .

We leven nou eenmaal in een wereld waarin we zaken benoemen, beschrijven, bespreken. Taal geeft ons de mogelijkheid tot uitleg, humor, beschrijving en nuance. En tot het stellen van vragen.

Het stellen van vragen dwingt ons tot nadenken, zowel bij de luisteraar als de vragensteller. Hebben we het wel over hetzelfde, begrijpen de vraag, is het niet een vraag in een vraag, wat wordt er echt bedoeld? Taal dus en graag zuivere taal.

Plato

Denken: het gesprek van de ziel met zichzelf.
Dat de mens zichzelf overwint is de eerste en meest nobele van alle overwinningen.
Verwondering is het gevoel van de filosoof, en filosofie begint in verwondering.
Wijzen spreken omdat zij iets te zeggen hebben; idioten omdat ze iets moeten zeggen.

Aristoteles

Waarschijnlijke onmogelijkheden worden verkozen boven onwaarschijnlijke mogelijkheden.

Het is tijdens onze donkerste momenten dat wij moeten focussen om het licht te zien.

Wanneer het in ons vermogen ligt om te doen, ligt het in ons vermogen om niet te doen.

Er is geen genialiteit zonder een zweem van gekte.

Socrates

De enige ware wijsheid is in weten dat je niets weet.

Ik weet niets dan het feit van mijn onwetendheid.

Wijsheid begint in verwondering.

Te weten, is te weten dat je niets weet. Dat is de betekenis van ware kennis.

In de filosofische praktijk staat het voeren van filosofische gesprekken centraal. Meestal zijn dit individuele gesprekken tussen één bezoeker en een filosofisch practicus. Kenmerkend zijn het vraaggerichte karakter van de gesprekken en de filosofische denkhouding die de practicus zijn bezoekers laat aannemen. In een filosofisch gesprek staat niet het vinden van antwoorden en oplossingen centraal, maar het ontwikkelen van de vraag. Bezoekers van filosofisch practici zijn op zoek naar wijsheid.